Det finnes to regler for å oppnå suksess:
1. Fortell aldri alt du vet 

 

    

     

 

 

 

 

Kunststudium
Kunststudiet i billedkunst og skulptur er et utdanningstilbud tilpasset voksne personer som ønsker å utvikle sine kunstneriske ambisjoner etter en kortere eller lengre tid i arbeidslivet og/eller under utdanning. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium slik at flest mulig skal ha anledning til å gjennomføre studiet uavhengig av livssituasjon. 

Tiden fra 2008 til 2011 har vært en prøveperiode for å vurdere tilbudets mottakelse i markedet, tilbudets faglige innhold og lokalisering av tilbudet. Alle disse forhold har utviklet seg på en positiv måte. Et økende antall kandidater har meldt sin interesse, det faglige innholdet har funnet sitt nivå og sin form og den såkalte "Kunnskapshavna" i Arendal synes å være den beste lokalisering for skolen.
Nærmere informasjon om kunststudiet finner du under Kunststudium. 

Kunststudiet ved Station Nordica Kunstskole startet opp med to studenter i 1. klasse i 2008. Til sammen var det i vårterminen 2011 i alt seks studenter fordelt på tre klasser. Begge studentene som begynte i 2008, ble ferdig med sitt studium etter å ha gjennomført siste termin i 2011. 

Kurs - kveld og helg
Våre kveldskurs for fritidsmalere er meget populære. Du finner mer informasjon under Kurs.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Informasjon/spørsmål rettes til tlf. 464 73 993 eller mail:postmottak@stationnordica.com

Studier og kurs

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Fine art is that in which the hand, the head, and the heart of man go together

Station Nordica Kunstskole | Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang