Vi kan ikke hjelpe alle,
men alle kan hjelpe noen 

     

Kontakt

    

 

 

   

                  

 

                                                                           

                                                                 

                                                                            

Rektor Jan T. Pettersen

Station Nordica Kunstskole | Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang

Besøksadresse:

Skytebaneveien 3, 2. etasje  Arendal.
Området der skolen ligger heter Barbu, og planene for den såkalte Kunnskapshavna med betydelig utbygging er i gang.

Henvendelser på e-post: postmottak@stationnordica.com

Telefon og e-post til rektor Jan T. Pettersen er:
            464 73 993         jtpettersen@stationnordica.com

________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon og e-post til midl. prosjektleder Gustav Roland er:
            926 06 787         
molleheia@gmail.com 

                                                                           

Midl. prosjektleder og styremedlem Gustav Roland

_______________________________________________________________________________________________________________________________________