Problemet med å være punktlig er at ingen er der til å sette pris på det 

     
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personale

    

 

 

   

                  

 

                                                                           

                                                                 

                                                                            

Station Nordica Kunstskole | Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang

Station Nordica Kunstskole er under stadig utvikling. For å være fleksibel i forhold til antallet studenter ved skolen, vil skolen i de nærmeste årene i stor grad basere seg på timelærere i tillegg til de faste lærerne. På den måten er det mulig å balansere inntekter og utgifter på en fornuftig måte.

Station Nordica Kunstskole har i studieåret 2010/2011 hatt følgende personale:

Jan T. Pettersen (rektor og faglærer)

Leona Nordstrøm Valentin (faglærer)             

Yngve Aarnes (gjestelærer/utstillinger)                N.N. (administrasjon)

Timelærere: Bl.a. Kathrin Bernekorn, K. Khokhar, Jimmy Isaksson

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Jan T. Pettersen  telefon 980 24 756
________________________________________________________________________________________________________________________________

e-post: jtpettersen@stationnordica.com

 

                                   

                                                                           

Rektor mottar blomster 
fra en av avgangsstudentene