Hvis du ikke lykkes ved første forsøk, omdefiner begrepet "å lykkes" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

    

     

 

 

 

 

Station Nordica Kunstskole tilbyr 4-årig deltids kunstutdanning innen billedkunst og skulptur for målgruppen voksne studenter. Også unge mennesker som fyller kravene til opptak kan få plass ved Kunstskolen. Vi er imidlertid opptatt av å gi et tilbud til personer som tidligere ikke har hatt anledning til å utvikle sine kunstneriske evner.   
  
                                                                     

Studiet fører til en kompetanse innen tegning og illustrasjon, kunstmaling og skulptur som tilsvarer et  2-årig heltidsstudium.   Etter endt utdanning gir det grunnlag for å starte opp som billedkunstner, med eller uten eget firma, starte galleri eller søke stillinger i arbeidslivet som krever kunstfaglig kompetanse.

 

Se studieplan for våren 2014/15.

    Våre lokaler ligger i Skytebaneveien 3 i Arendal, bak Kunnskapshavna. Det er det plass til 10 studenter pr. klasse i en hyggelig atmosfære med kompetente lærere og godt læringsmiljø.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Informasjon/påmelding: tlf. 464 73 993 eller mail: postmottak@stationnordica.com

Kunststudium 

 

 

 

Station Nordica Kunstskole | Kystveien 1, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang