______________________________________________________________________________________________________________________________________

For studenter og lærere

    

 

 

   

                  

 

                                                                           

                                                                 

                                                                            

Station Nordica Kunstskole, Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang

(Denne siden er under utvikling og vil inneholde all nødvendig intern informasjon til studenter og lærere)

Her kommer det linker til følgende dokumenter:

Søknadsskjemaer
Reglementer
Kvalitetetssikringssystemet (KS-systemet)
Kunngjøringer
Studieplan
Fagstudier
Klasser
Studenter
Lærere

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer:

Jan T. Pettersen (rektor og faglærer)

               (Navn)  (administrasjon)

Timelærere (flere)

Faglig kontakt:

Jan T. Pettersen  telefon 464 73 993
________________________________________________________________________________________________________________________________
   e-post: jtpettersen@stationnordica.com

                                                                           

Fra Pollen i Arendal