Studentgalleri

    

 

 

   

                  

                                                                           

                                                                 

Anne Birgitte Langfeldt, avgangsstudent 2011

                                                                            

Liv K. Dønvik, avgangsstudent 2011

Station Nordica Kunstskole | Kystveien 1, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang

Som et ledd i utdanningen produserer studenter ved Station Nordica Kunstskole en rekke kunstneriske arbeider. Noen av disse er presentert i dette studentgalleriet. De fleste av studentarbeidene er til salgs ved henvendelse til skolen. Studentens navn finnes under hvert foto. Galleriet blir utvidet med nye bilder etter hver termin. Henvendelser på e-post: postmottak@stationnordica.com eller telefon: 464 73 993.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                           

Liv K. Dønvik, avgangsstudent 2011

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Anne Birgitte Langfeldt, avgangsstudent 2011

 

 

 

 

 

Diverse studentarbeider skulpturklasser 

Diverse studentarbeider, avgangsstudent 2011