Han tok mangelen på ros som et uttrykk for stum beundring 

 

    

     

 

 

 

 

Login (Innlogging for studenter ved Station Nordica Kunstskole) (Link kommer senere)

Opptak

Opptak Utdanning i billedkunst og skulptur foregår 2 ganger pr. år. Opptaket starter med en opptaksprøve og et opptaksintervju enten på våren eller på høsten der søkere blir vurdert etter visse kriterier. Du kan finne nærmere informasjon om dette i vårt Reglement for Station Nordica Kunstskole. (Link til reglement kommer senere)

Opptak av studenter foretas av en opptakskomité på 3 personer. Opptakskomiteen har ansvar for å vurdere om du fyller kravene til opptak på  utdanningen i billedkunst og skulptur. Søknadsfristen er 15. april.

Første oppmøte for studieåret 2014/2015 er mandag 1 September. august kl. 0900 for alle studenter.

For krav til opptak på studiet i billedkunst og skulptur, klikk på Kunststudium.

Søknadsskjema

Kunstskolen har et eget søknadsskjema for opptak og et avtgaleskjema for studier ved skolen. Dette finner du under Søknadsskjema. (Link kommer senre)

Kalender

Studiekalender finner du under Kalender.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Informasjon/spørsmål rettes til tlf. 464 73 993 eller mail:postmottak@stationnordica.com

Student 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Everywhere is within walking distance if you have the time 

Station Nordica Kunstskole | Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang