Vel skrytt er
halvt solgt

________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

     

Vision is the art of seeing what is invisible to others

 

 

 

Kunststudiet

Kunststudiet er en 4-årig deltids utdanning innen billedkunst og skulptur. Studiet er fordelt over 2 terminer pr.år i 4 år og innebærer ca. 900 arbeidstimer/år. Dette tilsvarer en 2-årig heltidsutdanning på ca. 3550 arbeidstimer.  

Studiet omfatter fagene tegning og illustrasjon, skulptur, kunstmaleri og forberedelse til arbeidslivet. Hvert fag består av en rekke moduler som til sammen danner en helhet. De tre første fagene er dominerende i utdanningen. 
I tillegg kommer modulene som forbereder deg til arbeidslivet som f.eks. markedsføring, forhandling og kontrakt, økonomi og skatt m.m.

Det 1. studieåret blir det undervist i klassisk tegning, der studentene blant annet lærer om anatomi, bruk av metoder og verktøy i tegning, perspetivlære m.m. Men først og fremst gir dette året ferdigheter i tegning gjennom daglige øvelser.

Neste opptak til Tegning og illustrasjon vil skje i mai/juni 2015 med oppstart av undervisningen i august 2015  1 tegneatelieet ved Station Nordica Kunstskole, Skytebaneveien 3 i Arendal.

Mer informasjon om utdanningen finnes under Kunststudium.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Informasjon/påmelding tlf. 464 73 993 eller mail: postmottak@stationnordica.com

Opptak til studier 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________