Informasjon om Station Nordica Kunstskole


Kjernen i all kunst er å ha glede av å glede
             
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

The best way out is always through

Station Nordica Kunstskole er en privat utdanningsinstitusjon som gir 4-årig deltids kunstutdanning i visuell kunst. Målgruppen er i første rekke voksne studenter, men alle som fylle opptakskravene er velkommen som søkere.  

 I sin nåværende form startet Station Nordica Kunstskole opp som privat kunstskole med tre studenter på Nelaug i Åmli kommune i 2007. Skolen flyttet til Arendal i 2008. Fra og med 2009 leide skolen lokaler i Kystveien 1 i den såkalte Kunnskapshavna i Arendal. Antallet studenter har økte gradvis til sju deltidsstudenter fordelt på 3 årskull i studieåret 2010/2011.

    Ny året 2014 flyttet skolen til nye lokaler i Skytebaneveien 3. bak Kunnskapshavna. 

Undervisningsstrukturen er slik at studentene starter med 1-årig undervisning i tegning og illustrasjon på deltid. Deretter videreføres utdanningen med faget skulptur i 1 år , kunstmaleri i 1 år og forberedelse til arbeidslivet det siste året, alt på deltid. Totalt gir det en fullverdig 2-årig kunstskoleutdanning.

Station Nordica Kunstskole har hittil vært et prøveprosjekt for å finne ut om undervisningskonseptet er godt nok og om det er et marked for en utdanning innen visuell kunst på Sørlandet. Erfaringene hittil er meget gode. Skolen har 2 ganger blitt tildelt penger som støtte til prosjektet. kr. 100 000 fra  Kompetanse og Utviklingsfonden og kr. 150 000 fra Næringsfonden for Arendal, Froland og Grimstad kommuner.  Ta gjerne kontakt for mer informasjon om Station Nordica Kunstskole på tlf. 464 73 993 eller mail: postmottak@stationnordica.com 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Station Nordica Kunstskole | Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang