Et bilde er et dikt uten ord  

     
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Søknadsskjema

    

 

 

   

                  

 

                                                                           

                                                                 

                                                                            

Station Nordica Kunstskole | Skytebaneveien 3, 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang

Fra denne siden er det linker til følgende skjema (Linker kommer senere)

  1. Søknad om opptak/studieplass ved Station Nordica Kunstskole
  2. Søknad om fritak fra undervsining

Inntil videre må intereesserte ta kontakt med Station Nordica Kunstskole for å få tilsendt papirversjonen av søknadsskjema.

Henvendelsene kan skje pr. telefon, pr. e-post eller pr. brev til:

Jan T. Pettersen  telefon 980 24 756

________________________________________________________________________________________________________________________________

e-post: jtpettersen@stationnordica.com

Station Nordica Kunstskole, Skytebaneveien 3, 4841 Arendal

Great hopes make great men

                                                                           

Fra Arendal havn