En mann uten smil skal ikke åpne butikk
           
Kinesisk ordtak 

 

    

     

 

 

 

 

Det startet i Sverige

Primo passo - Sverige ble opprettet i begynnelsen av 1999 gjennom et EU-tiltaksprogram i samarbeid med Eslöv kommun. Etter et besøk på Can Serrat i Spania kom ideen om en internasjonal kunstskole med kontakter på tvers av landegrenser, hvor studenter kunne utveksles mellom studiesteder som en del av et pågående kunststudium. Tanken var at dette ville lede til større kulturell innsikt og utbytte.

.....og fortsatte i Norge

I 2005 ble Primo passo - Norge lokalisert på Nelaug i Aust-Agder. Her ble det startet opp et kunst- og kultursenter med overnattingsmuligheter. Over en periode på ca. 3 år ble det her gjennomført en rekke kurs i tegning og maling for fritidskunstnere i Aust-Agder i tillegg til kunstforestillinger, kunstkåserier og kunstutstillinger i eget galleri. I 2007 fikk Station Nordica et tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune som bidro til at vi kunne komme i gang med prosjektet "Station Nordica Kunstskole", et tilbud om opplæring i visuell kunst på deltid over 4 år.

Flytting til Arendal og etablering av Station Nordica Kunstskole

I 2008 flyttet Station Nordica Kunstskole til Arendal og etablerte seg etter hvert i lokaler i Kystveien 1 i den såkalte Kunnskapshavna i Arendal. I Arendal har skolen fått prøvd ut sitt utdanningskonsept med et økende antall studenter. Resultatene har vært positive og Station Nordica Kunstskole er derfor nå i gang med dokumentasjon i forbindelse med søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om godkjenning av utdanningstilbudet. For dette arbeidet har vi fått tilskudd fra Utviklings- og kompetansefondet i Aust-Agder.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:  tlf. 464 73 993 eller mail:postmottak@stationnordica.com

Historikk


 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

What you plant now, you will harvest later

Station Nordica Kunstskole , Skytebaneveien 3 4841 Arendal | Telefon 46473993 | E-post: postmottak@stationnordica.com | Innholdet på websidene er beskyttet  
i h.h.t Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven) | Webdesign: Pia Sandervang

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra ateliér på Nelaug